Kde pomáháme...  
OKUS dětem
Od roku 2009 podporuje O.K. ÚKLIDOVÁ společnost vybrané dětské domovy a další regionální organizace pomáhající dětem. Z každé sjednané zakázky, kterou uskutečníme pro dobré čisté prostředí Vám, ale i zároveň věnujeme na projekt OKUS POMÁHÁ dětem 5% z cílové částky. Následně díky tomu ze získané částky finančně průběžně během roku podporujeme podle stanoveného interního klíče řadu nadací a charitativních organizací, jejichž činnosti si velmi vážíme:

• Nadace Charty 77 - projekt Konto BARIÉRY

• Nadační fond Českého rozhlasu - projekt Světluška

• Nadační fond Kapka naděje

• PORTUS PRAHA, občanské sdružení - projekt Akce cihla

Nadace Terezy Maxové dětem

Do 31. 12. 2014 věnovala O. K. ÚKLIDOVÁ společnost v rámci tohoto projektu služby více než za 70 000 Kč.

Mimoto se snažíme průběžně pomáhat drobnými jednorázovými dary i menším neziskovým organizacím.

OKUS přírodě

 

Cítíme potřebu minimalizovat zátěž na naše životní prostředí, a to nás vede ke konkrétním krokům. Chceme motivovat všechny, kteří tento pocit s námi sdílejí.

• Snažíme se naučit okolí svých klientů - šetřit jídlem, abychom zbytečně neplýtvali a přispívali tím i ekonomickému problému celosvětově.

Podporujeme zajímavý projekt - http://www.zachranjidlo.cz/?page=zapojse

• Jsme držiteli certifikátu ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu, což mj. znamená, že naše společnost dodržuje postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí

OKUS lidem
Kromě vlastního projektu OKUS dětem, podporujeme řadu institucí a Mateřských škol, ať už se jedná o cenovou slevu na pravidelné každoroční generální úklidy a dezinfekci, tak letos bychom chtěli zahrnout i novou službu ZDARMA školení a kurzů nejen pro učitelský sbor, ale také pro maminky a rodiny, kde se více dozví o hygienických normách, vhodné použití úklidových prostředků s ohledem na životní prostředí a v neposlední řadě bezpečnost v domácnosti s dětmi.
   
 
  
 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY            Všechna práva vyhrazena © 2009 - 2019 O. K. ÚKLIDOVÁ společnost | WWW.OKUS.CZ